Bay Max Bông

5 Sản phẩm)
Sắp xếp tăng dần
5 Sản phẩm)
Sắp xếp tăng dần
Xuất hiện trong bộ phim hoạt hình Big Hero và Baymax nhanh chóng được yêu thích bởi sự thông minh, ngộ nghĩnh cũng như quá trình thực hiện sứ mệnh cao cả của mình là chăm sóc cho sức khỏe của con người. Giờ đây, Baymax bông đã xuất hiện tại Quà trực tuyến và sẵn sàng để chăm sóc sức khỏe cho bạn và những người thân yêu, góp phần trang trí cho không gian sống của bạn trở nên sinh động, thú vị hơn.