Bắp cải phong thủy

3 Sản phẩm)
Sắp xếp tăng dần
3 Sản phẩm)
Sắp xếp tăng dần
Bắp Cải Phong thủy được ví như chiếc túi dùng để chứa tiền tài, “của cải”. Và khi tiền đã vào chiếc túi này thì sẽ sinh sôi nảy nở “cuồn cuộn” không ngừng