Ngựa phong thủy

Trong phong thủy, con ngựa là con vật trung thành nhất là biểu tượng của sự kiên nhẫn, bền bỉ, lâu dài. Ngựa phong thủy là con vật mang lại sự may mắn, tài lộc.