Phật di lặc

2 Sản phẩm)
Sắp xếp tăng dần
2 Sản phẩm)
Sắp xếp tăng dần
Theo truyền thuyết, niềm vui lớn nhất của vị Bồ Tát này là biến những buồn phiền, giận dữ, áp lực hay căng thẳng của con người thành hạnh phúc. Còn gọi là “Phật Cười”, Phật di lặc là biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc trong phong thủy.