Thiềm thừ (cóc 3 chân)

5 Sản phẩm)
Sắp xếp tăng dần
5 Sản phẩm)
Sắp xếp tăng dần
Thiềm Thừ (cóc 3 chân) tượng trưng cho sự phát tài phát lộc mang ý nghĩa bình an và hạnh phúc cho mọi người. Thiềm thử phong thủy để biến hung thành cát trong Phong Thuỷ.