Tỳ Hưu phong thủy

2 Sản phẩm)
Sắp xếp tăng dần
2 Sản phẩm)
Sắp xếp tăng dần
Tỳ Hưu phong thủy thường được thờ làm thần giữ của trong nhà. Do tỳ hưu không ăn thức ăn bình thường mà chỉ ăn vàng bạc, đặc biệt do không có hậu môn nên bao nhiêu của cải vào miệng là không có đường ra.