Voi phong thủy

4 Sản phẩm)
Sắp xếp tăng dần
4 Sản phẩm)
Sắp xếp tăng dần
Voi hút nước bằng vòi nên voi phong thủy được xem như thủy khí, tượng trưng cho tài lộc, sức mạnh, trí tuệ và sự bền bỉ.