Mô hình thuyền buồm

7 Sản phẩm)
Sắp xếp tăng dần
7 Sản phẩm)
Sắp xếp tăng dần
Mô hình thuyền buồm “Thuận buồm xuôi gió” mang ý nghĩa: mọi việc đều thuận lợi, trôi chảy, xuôi chèo mát mái như con thuyền ra biển lớn.