Bộ tượng ba chú tiểu tam không
980.000 ₫

Tình trạng: Món quà này đã hết

Bộ tượng Tam không này chính là biểu pháp của nhà Phật, nhằm nhắc nhở mọi người trong cuộc sống hàng ngày, đối nhân xử thế, đối người tiếp vật, cần phải có thái độ: không nói lỗi người, không nghe lời thị phi, không thấy những điều thị phi (không để nó lưu vào trong tâm).