Tuổi Dần

Người tuổi Dần làm việc nhiệt tình, có hoài bão lớn, thực sự cầu thị tiến độ, quyết đoán, dũng cảm, dám làm việc nghĩa giúp đỡ người khác với lòng bác ái.

Xem thêm
Rút gọn

Không có sản phẩm nào với lựa chọn này.