Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi không ưa gò bó, câu thúc. Cá tính trầm ổn, lương thiện, chất phác. Họ không nền hà, ngại khó và luôn dốc sức để hoàn thành công việc. Những món quà ấn tượng sau rất phù hợp dành cho người tuổi Hợi.

Xem thêm
Rút gọn

Không có sản phẩm nào với lựa chọn này.