Sổ Viết -Sổ Vẽ A4-A5-B5

Sổ Viết vẽ Klong với Giấy có độ trắng cao nhưng không phản xạ ánh sáng, mặt giấy không quá láng, không gây hiện tượng loá mắt khi sử dụng, giấy bám mực khi viết; Định lượng giấy phù hợp với từng đối tượng sử dụng (58 – 120), không nhiễm từ, không chất huỳnh quang, ứng suất, phân bố đều, mềm mại, dễ sử dụng, không nhoè khi viết

Xem thêm
Rút gọn
26 Sản phẩm
Sắp xếp tăng dần
26 Sản phẩm
Sắp xếp tăng dần