Sổ Viết -Sổ Vẽ A4-A5-B5

Sổ Viết vẽ Klong với Giấy có độ trắng cao nhưng không phản xạ ánh sáng, mặt giấy không quá láng, không gây hiện tượng loá mắt khi sử dụng, giấy bám mực khi viết; Định lượng giấy phù hợp với từng đối tượng sử dụng (58 – 120), không nhiễm từ, không chất huỳnh quang, ứng suất, phân bố đều, mềm mại, dễ sử dụng, không nhoè khi viết

Xem thêm
Rút gọn

Không có sản phẩm nào với lựa chọn này.