Tỳ Hưu phong thủy

Tỳ Hưu phong thủy thường được thờ làm thần giữ của trong nhà. Do tỳ hưu không ăn thức ăn bình thường mà chỉ ăn vàng bạc, đặc biệt do không có hậu môn nên bao nhiêu của cải vào miệng là không có đường ra.

Xem thêm
Rút gọn

Không có sản phẩm nào với lựa chọn này.